Ylioppilaskuntien edustajistovaalit 2013

Studentkårernas fullmäktigeval 2013

Representative council elections in student unions 2013

Ylioppilaskuntien edustajistovaalit käydään ti-ke 5.-6. marraskuuta. Poikkeuksen muodostaa Svenska Handelshögskolans studentkår (SHS), jonka vaalit ovat jo 14.-15. lokakuuta. SYL:n laatiman vaalikoneen avulla voit vertailla omia mielipiteitäsi ehdokkaiden mielipiteisiin ja löytää parhaan ehdokkaan, jota haluat äänestää edustajistovaaleissa.

Studentkårernas fullmäktigeval (aka delegationsval) hölls på ti-on den 5-6 november. Undantagen är Svenska handelshögskolans studentkår som håller sin delegationsval redan 14.-15.10.

The representative council elections in the student unions take place on Tue till Wed on 5th and 6th November. There is one exeption: Svenska Handelshögskolans studentkår will have election already on 14th and 15th October.

Seuraavat 13 ylioppilaskuntaa ovat mukana edustajistovaalikoneessa (päivä jolloin vaalikone aukeaa äänestäjille).

Följande 13 studentkårer är med i kandidattest (kandidattest publiceras).

The following 13 student unions are involved in the candidate matching test (day then candidate matching test opens public).

 1. Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY
 2. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY
 3. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY
 4. Lapin yliopiston ylioppilaskunta LYY
 5. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta LTKY
 6. Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY
 7. Taideyliopiston ylioppilaskunta TaiYo
 8. Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TTYY
 9. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta TamY
 10. Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY
 11. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta VYY
 12. Åbo Akademis Studentkår ÅAS