Studentkårernas fullmäktigeval 2015

Studentkårernas fullmäktigeval (delegationsval) hålls på ti–on 3–4 november 2015

Med hjälp av den här valkompassen kan du jämföra dina åsikter med vilka åsikter kandidaterna vid din studentkår har och hitta den bästa kandidaten att ge din röst åt i fullmäktigevalet.

#edarivaalit

I fullmäktigevalet väljs studentkårens högsta beslutsfattande organ, fullmäktige. Rösträtt i valet har alla närvaroanmälda studerande som studerar för grundexamen samt de forskarstuderande (doktorander) som är medlemmar i studentkåren.

Valkompassen för fullmäktigevalen erbjuds av Finlands studentkårers förbund (FSF) rf.